Masz pytania? Napisz:
oowee@pzsbierun.pl

przyjęcie na AGH z pominięciem warunków rekrutacji

Uchwała nr 62/2016 Senatu AGH z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego.
zobacz