Masz pytania? Napisz:
oowee@pzsbierun.pl

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej

Komunikat Ministra Edukacji Narodowej z 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym lub egzaminem maturalnym, a także turniejów lub olimpiad tematycznych związanych z wybranym przedmiotem lub dziedziną wiedzy
Aktualizacja z 30 listopada 2015 r.

zobacz