Masz pytania? Napisz:
oowee@pzsbierun.pl

informacja o wyposażeniu stanowisk

INFORMACJA O WYPOSAŻENIU STANOWISK
DO PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW IIB – CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Tematyka zadań i wyposażenie stanowisk dla wszystkich grup tematycznych są zgodne z zakresem wiedzy i umiejętności podanymi w regulaminie olimpiady

Dodatkowe informacje podajemy poniżej:

 

Grupa mechatroniczna

Sterownik kompaktowy TWIDO TWDLCDA10DRF (wyposażony w 6 wejść cyfrowych i 4 wyjścia przekaźnikowe, zasilany napięciem 24V DC).

Oprogramowanie TWIDO Soft (eng.)

Oprogramowanie Autodesk – AutoCad Mechanical (eng.2014)

Oprogramowanie Autodesk – AutoCad Electrical (eng. 2014)

 

Grupa teleinformatyczna

Urządzenia sieciowe firmy Cisco

Sieciowy system operacyjny Windows Server 2012

 

Grupa informatyczna

Symulator CISCO PacketTracer 6.2

Oprogramowanie: NOTEPAD ++,  XAMPP, GIMP.

 

Grupa elektroniczna i elektroniki medycznej

Stanowisko dydaktyczne DSM-51 firmy MicroMade

Układy analogowe

 

Elektrotechnika

Silniki 1 i 3 fazowe

Instalacje elektryczne