O OOWEE

O OOWEE

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady i Szkoły – Gospodarza chciałbym zaprosić Uczniów wraz z Opiekunami na zawody XL edycji. Przyszłoroczne rozgrywki odbędą się, podobnie jak w poprzedniej edycji, dwuetapowo:
Etap I: Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie – piątek 10 lutego 2017 r. - test pisemny w celu wyselekcjonowania najlepszych 16-stu zawodników w każdej grupie tematycznej.
Etap II: Powiatowy Zespół Szkół w Bieruniu - piątek oraz sobota 31 marca i 1 kwietnia 2017 r. – część praktyczna i finały.

Szczegółowy harmonogram zostanie doprecyzowany w późniejszym terminie. Bez zmian pozostają grupy tematyczne: elektryczna, elektroniczna, mechatroniczna, teleinformatyczna, elektroniki i informatyki medycznej oraz informatyczna. Natomiast, w stosunku do poprzedniej edycji, na spotkaniu z opiekunami po zakończeniu rozgrywek XXXIX edycji w Radomiu, dokonano następujących zmian regulaminowych:
- każda Szkoła może po rozgrywkach etapu szkolnego desygnować do 3 uczniów dla każdej grupy tematycznej a o przynależności ucznia do danej szkoły decyduje jego zapis w legitymacji – nie będą rejestrowane ekipy „wtórne” np. pod szyldem Centrum Kształcenia Praktycznego,
- podwyższono liczbę punktów etapu praktycznego – można maksymalnie uzyskać 2x15 czyli 30 punktów.

Dodatkowo, dokonano kilka precyzujących retuszy w Regulaminie, który w znowelizowanej formie zostanie wkrótce zamieszczony.

Szkoły mające zamiar wystartować w rozgrywkach, proszone są o przeprowadzenie eliminacji szkolnych na zasadach określanych przez daną Szkołę i desygnowanie najlepszych – życzymy Im wielu sukcesów! Szczegóły dotyczące sposobu zgłaszania uczniów na rozgrywki w Krakowie zostaną zamieszczone wkrótce na stronie internetowej Olimpiady.

Przyjęta od XXXIX edycji formuła istotnie redukuje obciążenie logistyczne Szkoły – Gospodarza. Zgodnie z regulaminem rozgrywek, w pracach Komisji Konkursowych biorą udział Nauczyciele szkoły, która będzie gospodarzem następnej tj. XLI edycji. Zwyczaj przekazywania doświadczeń bardzo ułatwia organizację kolejnej edycji. W związku z tym, Komitet Główny prosi o zgłaszanie się Szkół, które pragnęłyby przeprowadzić rozgrywki w 2018 roku. Priorytet mają Szkoły, które nie organizowały dotychczas rozgrywek OOWEE. Wieloletnia praktyka wskazuje, że dobrym rozwiązaniem jest także przejęcie edycji przez zespół dwóch lub więcej Szkół z danego ośrodka dysponującymi komplementarnymi środkami.

Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy oowee@agh.edu.pl

Pozdrawiam i do zobaczenia w Krakowie i Bieruniu.
W imieniu Komitetu Głównego Bogusław Wiśniewski